W OBRONIE SUMIENIA
"Klauzula sumienia nie jest przywilejem. Nie można zmuszać lekarza do realizacji świadczeń niezgodnych z jego przekonaniami, z jego systemem wartości"
PODPISZ PETYCJĘ
fot. Adrian Grycuk, Wikipedia Commons
REGULAMIN SERWISU WWW.WOBRONIESUMIENIA.PL
Polityka prywatności | Polityka cookies | Regulamin serwisu