DZIĘKUJEMY ZA PODPISANIE PETYCJI!
.

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa
tel: +48 12 38 53 999
kontakt@wobroniesumienia.pl
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6
00-484 Warszawa
tel: (22) 404 38 50
biuro@ordoiuris.pl