CZAS USUNĄĆ KOMUNISTYCZNE PRZEPISY, KTÓRE POZWALAJĄ
NA ŁAMANIE SUMIEŃ

Wszyscy znamy sprawę prof. Bogdana Chazana, który został wyrzucony z pracy, bo odmówił zabicia poczętego dziecka. Nie każdy wie, że z podobnymi problemami spotykają się na co dzień tysiące Polaków.

Za odmowę czynienia zła grozi im utrata pracy, proces sądowy i surowe kary. Zgodnie z obowiązującym prawem, położna odmawiająca udziału w aborcji musi wskazać koleżankę, która ją zastąpi.

Pracę może stracić też farmaceuta, odmawiający sprzedaży aborcyjnych tabletek poronnych. Drukarz, cukiernik czy hotelarz nie mogą odmówić udziału w promocji homoseksualizmu, kiedy organizacja LGBT zażąda od nich druku ulotek, wypieku tortu i wynajmu sali na gorszące imprezy.

Dzisiejsze prawo nie chroni naszej wolności, nie pozwala nam odmówić czynienia zła. Winne temu są komunistyczne przepisy, które ograniczają prawo do sprzeciwu sumienia. Chociaż są niezgodne z Konstytucją i zdrowym rozsądkiem, do dzisiaj nikt ich nie usunął.

POJAWIŁA SIĘ SZANSA NA ZMIANY

W styczniu senatorowie zgodzili się wreszcie zająć tym ważnym tematem. Po raz pierwszy od dawna jest nadzieja, że sumienia ludzi prawych przestaną być łamane. Ciągle nie wiadomo jednak, w jakim kierunku potoczą się prace. Dlatego wraz z zespołem prawników przygotowaliśmy projekt ustawy, który zagwarantuje prawo do sprzeciwu wobec oczywistego zła wszystkim Polakom.
Pora raz na zawsze skończyć z szykanowaniem w naszym kraju chrześcijan i ludzi dobrej woli. Losy projektu zależą od Państwa. Oddajmy Polakom wolność sumienia, odebraną w latach komunistycznej dominacji.

Aby nasze działania się powiodły, musimy pokazać, że wolność nie jest Polakom obojętna. Musimy dostarczyć do senackiej komisji petycji jak największą liczbę Państwa głosów poparcia dla zmiany złego prawa.

SPRZECIW SUMIENIA TO PRAWO DO ODMOWY CZYNIENIA ZŁA

Sprzeciw sumienia ma miejsce wtedy, gdy człowiek odmawia wykonania obowiązku nałożonego na niego zgodnie z prawem, jeżeli w świetle dostępnej wiedzy rozpoznaje takie działanie jako zło.

Sprzeciw sumienia pozwala odmówić m.in.:

  • wszelkiego udziału w aborcji;
  • sprzedaży środków antykoncepcyjnych;
  • druku materiałów propagujących marksizm;
  • udziału w promocji homoseksualizmu i ruchów LGBT;
  • uczestnictwa w innych formach deprawacji;
  • udziału w lekcjach tzw. „edukacji seksualnej”.

Bez wolności sprzeciwu sumienia, złe prawo pozwala karać każdego, kto odmawia udziału w tych gorszących działaniach.

PRAWO DO SPRZECIWU SUMIENIA POPARŁ NAWET TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

W dwóch orzeczeniach z 1991 r. i 2015 r. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że nie ma wolności sumienia bez prawa do sprzeciwu sumienia. Nie miał też wątpliwości, że sprzeciw sumienia jest prawem człowieka i każdy może odmówić czynienia zła powołując się bezpośrednio na Konstytucję. Niestety, w praktyce korzystanie ze sprzeciwu sumienia okazuje się nadal bardzo trudne. Wielu pracodawców i sędziów do dzisiaj uważa, że może wymierzać kary za powołanie się na sprzeciw sumienia. Dlatego musimy jak najszybciej poprawić złe prawo i oddać Polakom pełną wolność sumień. Jeżeli którykolwiek z lewicowych polityków sprzeciwi się naszemu projektowi, sprzeciwi się również autorytetowi Trybunału Konstytucyjnego.

NIE MA WOLNOŚCI BEZ PRAWA DO SPRZECIWU SUMIENIA

Wrogowie wolności sumienia nazywają ją „zachcianką sumienia” i wyśmiewają, rozpowszechniając fałszywe informacje. Tymczasem sprzeciw sumienia został uznany nie tylko przez polski Trybunał Konstytucyjny, ale też przez Trybunał Straburski i prawo wielu wolnych krajów.
Lekarz nie może odmówić leczenia pacjentów, który nie mają znaczka WOŚP, powołując się na klauzulę sumienia, gdyż sprzeciw sumienia polega na odmowie popełnienia określonych czynów (np. dokonania aborcji, przepisania antykoncepcji), a nie na odmowie pomocy lekarskiej konkretnej osobie.

Nie można też odmówić transfuzji krwi z uwagi na przekonania religijne lekarza, ponieważ sprzeciw sumienia nigdy nie może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób.

WIELU POLITYKÓW I PRAWNIKÓW NADAL CHCE ŁAMANIA SUMIEŃ

Ich sukcesem jest niedawna sprawa łódzkiego drukarza, który został skazany za odmowę druku materiałów promujących homoseksualizm. Pielęgniarki i położne, które nie chcą przyłożyć ręki do zła aborcji, są na co dzień szykanowane tak jak prof. Chazan. Podobny los grozi każdemu człowiekowi prawego sumienia tak długo, jak nie zostaną wprowadzone zmiany prawne, o które walczymy.

Dlatego tak ważne jest szerokie poparcie projektu ustawy o sprzeciwie sumienia, który pozwoli tysiącom Polaków opowiedzieć się przeciwko złu. Prosimy Państwa o poparcie projektu i o przekonanie do tego innych osób.Nasz wspólny sukces zabezpieczy wolność sumień Polaków na długie lata!


PODPISZ PETYCJĘ


Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa
tel: +48 12 38 53 999
kontakt@wobroniesumienia.pl
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6
00-484 Warszawa
tel: (22) 404 38 50
biuro@ordoiuris.pl