W OBRONIE SUMIENIA
"Klauzula sumienia nie jest przywilejem. Nie można zmuszać lekarza do realizacji świadczeń niezgodnych z jego przekonaniami, z jego systemem wartości"
PODPISZ PETYCJĘ
fot. Adrian Grycuk, Wikipedia Commons
Drogi Przyjacielu,

ponad dwa lata temu ze stanowiska dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie został zwolniony prof. Bogdan Chazan, gdyż nie dopuścił do zabicia nienarodzonego dziecka. Od tego czasu Profesor jest solą w oku środowisk lewicowych, które za pomocą kłamstw chcą doprowadzić do odebrania mu prawa wykonywania zawodu lekarza!

Nie możemy pozwolić na kontynuowanie tej kampanii oszczerstw! Dlatego proszę Cię o złożenie podpisu pod petycją w obronie prof. Bogdana Chazana i prawa lekarzy do kierowania się sumieniem.

Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Petycję podpisało 57867 osób!
ADRESACI APELU:
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
dr n. med. Maciej Hamankiewicz
Naczelna Izba Lekarska,
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lek. med. Grzegorz Wrona
Naczelna Izba Lekarska,
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego lek. Wojciech Łącki
Naczelna Izba Lekarska,
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prof. dr hab. med. Zbigniew Czernicki
Okręgowa Izba Lekarska,
ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego lek. med. Roman Jasiński
Okręgowa Izba Lekarska,
ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
ZAMÓW KSIĄŻKĘ
JACKA PULIKOWSKIEGO
POZNAJ HISTORIE OSÓB
którym pomógł prof. Bogdan Chazan lub inny lekarz sumienia.

Podziel się swoją historią.
Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w kampanii. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się zgromadzić 57867 podpisów pod apelem w obronie dobrego imienia profesora Bogdana Chazana oraz lekarzy szykanowanych za pełnienie swojej misji zgodnie z wymogami sumienia.

Podpisane petycje oraz lista nazwisk sygnatariuszy, którzy poparli apel na stronie www.wobroniesumienia.pl zostały przekazane adresatom 29 września br.

Zachęcamy do poszukiwania dalszych informacji o kampanii na stronie internetowej organizatora – Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny www.czir.org.

Raz jeszcze dziękujemy za Państwa odwagę i wsparcie!PETYCJA
w obronie dobrego imienia prof. Bogdana Chazana, atakowanego za wierność sumieniu i przysiędze Hipokratesa

Szanowni Państwo,

na Państwa ręce składam wyrazy mojej wdzięczności za wzorową postawę etyczną prof. Bogdana Chazana, który przywrócił świadomości społecznej piękny wizerunek lekarza sumienia, wiernego zasadzie, wedle której to zdrowie chorego jest najwyższym prawem (salus aegroti suprema lex esto). Takiej właśnie postawy oczekujemy od profesjonalistów, którym powierzamy nasze życie i zdrowie, ufni w ich wiedzę, wierność zasadom etycznym, niezależność od nacisków społecznych, finansowych i administracyjnych.

Jestem wdzięczny za to, że swą profesjonalną i pełną szacunku postawą prof. Bogdan Chazan dał praktyczne świadectwo zasadzie zawartej w art. 39 Kodeksu Etyki Lekarskiej – Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego narodzeniem.

Pamiętam, że to dzięki Państwa inicjatywie, Trybunał Konstytucyjny wydał 7 października 2015 roku przełomowy wyrok (K 12/14), potwierdzający rzeczywistą wolność sumienia lekarzy, jako gwarancję należytej realizacji praw pacjentów.

Dlatego proszę  Państwa i cały samorząd lekarski o konsekwentną obronę prof. Bogdana Chazana przed bezprecedensową kampanią pomówień ze strony skrajnych środowisk politycznych, które poprzez atak na dobre imię i dorobek wybitnego lekarza oraz naukowca chcą zastraszyć polskich lekarzy i personel medyczny, wierny zawodowym zasadom etycznym i swemu sumieniu.

Osiągnięcia zawodowe i naukowe prof. Bogdana Chazana znajdowały uznanie ponad podziałami politycznymi i społecznymi. W 1998 r. Profesor otrzymał od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Złoty Krzyż Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. W 2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w działalności naukowo-dydaktycznej. Nie pozwólmy, aby działania nienawistnych radykałów podważyły szacunek dla tego wyjątkowego lekarza, dzięki którego wiedzy i zaangażowaniu tysiące kobiet otrzymało fachową pomoc i wsparcie, ciesząc się dziś radościami macierzyństwa.

Wierzę, że samorząd zawodowy lekarzy okaże swą niezależność od nacisków politycznych i społecznych, raz jeszcze potwierdzając, że polscy lekarze mogą wykonywać swój zawód w zgodzie ze słowami przysięgi Hipokratesa - Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją.

Polityka prywatności | Polityka cookies | Regulamin serwisu